Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Pentaksiran Pemimpin Pendidikan (JPPP)

Ketua Jabatan: Hj. Hilmun bt. Baharudin, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

 • Hjh. Norihan bt. Hj. Azizan, Pensyarah Cemerlang DG54 (KUP)
 • Dr. Teoh Hong Kean, DG52 (KUP)

Fungsi dan Tugas Jabatan

 • Membantu merancang dan melaksanakan: -
  • Instrumen pentaksiran kepimpinan (e-taksiran dan simulasi).
  • Membantu penghasilan profil kompetensi bagi kumpulan pengurus dan pemimpin pendidikan.
  • Membantu dalam latihan dan bimb.gan kumpulan pentaksir kepimpinan
  • Mentaksir calon-calon NPQEL.
 • Melaksanakan kajian keperluan latihan kepada pemimpin pendidikan.
 • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pentaksiran kepimpinan pendidikan.
 • Memberi khidmat runding cara dalam bidang pentaksiran kepimpinan pendidikan.
 • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang pentaksiran kepimpinan pendidikan untuk diterbitkan.
 • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang pentaksiran kepimpinan pendidikan.
 • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.