Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Penilaian dan Peperiksaan (JPP)

Ketua Jabatan: Dr. Hjh. Maimunah bt. Husien, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Fakhri b. Abdul Khalil, DG48

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program latihan dalam bidang pengurusan penilaian pendidikan
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang penilaian pendidikan
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang penilaian pendidikan
  • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang penilaian pendidikan untuk diterbitkan
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang penilaian pendidikan
  • Merancang anggaran belanjawan tahunan berkaitan dengan jabatan
  • Memantau pendokumentasian laporan penilaian program latihan
  • Menyelaras penggubalan dan pemurnian item KKPP/KKKPP dan NPQEL di peringkat IABU  Memantau serta menjalankan aktiviti-aktiviti peperiksaan di IABU
  • Menyelaras penilaian kerja kursus KKPP/KKKPP di peringkat IABU