Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum (JPKK)

Ketua Jabatan: Amran b. Hj. Mahadi, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Hj. Mohd Rosidi b. Ismail, DG54 (KUP)
  • Zuraidi b. Che Ya, DG48

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksana program latihan dalam bidang-bidang pengurusan dan kepimpinan kurikulum dan kokurikulum.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pengurusan kurikulum dan kokurikulum.
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang pengurusan kurikulum dan kokurikulum.
  • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk diterbitkan.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
  • Menyelaras aktiviti kecergasan eksekutif.
  • Menyelenggara peralatan sukan, gimnasium dan gelanggang permainan.