Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Pengurusan Kualiti & Inovasi (JPKI)

Ketua Jabatan: Hj. Faudzi b. Saad, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

 • Dr. Ilham bt. Ismail, DG48
 • Suriati bt. Suhaimi, DG48
 • Fakhrul Anwar b. Ishak, DG44

Fungsi dan Tugas Jabatan

 • Mengurus pelaksanaan kualiti IAB, iaitu: -
  • Amalan TQM dan MS ISO 9000.
  • Sistem Pengurusan Pencapaian IAB
  • Program Khas Peningkatan Kualiti IAB seperti KIK, Audit, Anugerah Kualiti, dan lain-lain.
  • Mengawal dokumen kualiti.
  • Amalan EKSA (Ekosistem Kondusif Sektor Awam) yang merangkumi amalan 5S (Susun, Sisih, Sapu, Seragam, Sentiasa Amalkan)
 • Merancang, menggubal dan melaksanakan program latihan dalam bidang pengurusan kualiti pendidikan.
 • Memantau pencapaian pengurusan kualiti IAB.
 • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pengurusan kualiti pendidikan.
 • Memberi khidmat runding cara dalam bidang pengurusan kualiti pendidikan.
 • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang pengurusan kualiti pendidikan untuk diterbitkan.
 • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang pengurusan kualiti pendidikan.
 • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program latihan di peringkat jabatan.
 • Menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan agensi luar berkaitan dengan pengurusan kualiti.