Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling (JPHK)

Ketua Jabatan: Hj. Zahari b. Ahamad, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Hj. Hamzah b. Said, Pensyarah Cemerlang DG54 (KUP)
  • Noor Ashikin bt. Shahrom, DG44

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksana program latihan dalam bidang pengurusan HEM dan Kaunseling untuk meningkatkan kompetensi dan peningkatan profesionalisme pengurus-pengurus pendidikan.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pengurusan HEM dan Kaunseling.
  • Memberi khidmat runding cara kepada institusi pendidikan dalam bidang pengurusan HEM dan Kaunseling.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang pengurusan HEM dan Kaunseling.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
  • Menyelaras program kolaborasi bagi aktiviti disiplin dan kaunseling antara IAB dengan PPD dan JPN.