Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan (JPKP)

Ketua Jabatan: Dr. Hjh. Noor Fauza bt. Zabidi, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Dr. Hjh. Nor Asikin bt. Salleh, DG54 (KUP)
  • Noor Hashimah bt. Hashim, DG48

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, melaksana dan menyelaras program latihan untuk meningkatkan kompetensi pengurus dan pemimpin pendidikan.
  • Menyelaras Kursus Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan [KKPP/KKKPP (Khas)] dan Kursus Pembangunan Profesional Yang Berterusan (CPD) PPPM.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan.
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang asas pengurusan dan kepimpinan pendidikan.
  • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan untuk diterbitkan.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.