Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Pembangunan Staf dan Kerjasama Antarabangsa (JPSKA)

Ketua Jabatan: Mohd Radzuan b. Ali, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Dr. Balasandran a/l A. Ramiah, Pensyarah CemerlangĀ GRED KHAS C
  • Zainon b. Yahya, DG44

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksanakan program latihan dalam bidang latihan dan pembangunan staf atau membangun kapasiti staf.
  • Mewujudkan jaringan dengan agensi dan institusi latihan peringkat nasional dan antarabangsa.
  • Menyelaras dan mengendali program konsultasi pengurusan dan kepimpinan pendidikan peringkat nasional dan antarabangsa.
  • Mengurus program pembangunan profesional staf ikhtisas dan sokongan IAB, termasuk staf baharu dan wacana ilmu.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang latihan dan pembangunan staf.
  • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang latihan dan pembangunan staf untuk diterbitkan.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang latihan dan pembangunan staf.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.