Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan (JPPPEP)

Ketua Jabatan: Khairul Badri b. Ahmad, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

 • Hj. Rahimi b. Abdul Majid, DG54 (KUP)
 • Abdul Razak b. Majid, DG44
 • Zainab bt. Ali, DG44
 • Ahmad Shamil b. Othman@Seman, DG44

Fungsi dan Tugas Jabatan

 • Merancang, menggubal dan melaksanakan program latihan untuk membangun pemimpin pendidikan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan eksekutif pendidikan.
 • Menyelaras pelaksanaan program PKPGB dan NPQEL.
 • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan eksekutif pendidikan.
 • Memberi khidmat runding cara dalam bidang pengurusan dan kepimpinan eksekutif pendidikan.
 • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan eksekutif pendidikan untuk diterbitkan.
 • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang pengurusan dan kepimpinan eksekutif pendidikan.
 • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program latihan di peringkat jabatan.
 • Mengurus protokol majlis rasmi IAB Cawangan Utara.