Ahad, Julai 22, 2018

Jabatan e-Pembelajaran (JeP)

Ketua Jabatan: Hjh. Shuhaida bt. Shaari, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Hj. Elhammi b. Hj. Ahmad, DG54 (KUP)
  • Mohd Amir Shauki b. Hj. Ahmad, DG48

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksana program latihan dalam bidang e-Pembelajaran.
  • Mengurus dan menyelaras pelaksanaan e-Pembelajaran.
  • Memberi khidmat sokongan kepada pengguna aplikasi e-Pembelajaran.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang e-Pembelajaran.
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang e-Pembelajaran.
  • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang e-Pembelajaran untuk diterbitkan.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang e-Pembelajaran.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.