PROGRAM RASMI INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA

 TARIKH  KETERANGAN  TEMPAT
6 - 9 November 2017 Lawatan Kerja dan Audit ICT 2017 IAB Cawangan Utara, Kedah
12 November 2017 Hari Anugerah Kualiti Dan Inovasi (HAKDI) 2017 IAB Cawangan Utara, Kedah
15 - 16 November 2017 Kursus Pembangunan Staf Ikhtisas dan Pelaksana 2017 IAB Cawangan Utara, Kedah